Banner Viadrina

Sprache – Medien – Gesellschaft

Track 2 Intercultural Communication (MICS) (binational)

viadrina logo ©Europa-Universität Viadrina

logo AMU ©AMU

Willkommen auf der Seite des Tracks "Intercultural Communication" im Master "Sprache - Medien - Gesellschaft" in Kooperation mit der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań (AMU)!

 

Witamy na stronie profilu "Intercultural Communication" w ramach studiów magisterskich "Język – Media – Społeczeństwo" w kooperacji u uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznania!