Banner Viadrina

Sprache – Medien – Gesellschaft

Binationaler Track Intercultural Communication (MICS)

Willkommen auf der Seite des Tracks "Intercultural Communication" im Master "Sprache - Medien - Gesellschaft" in Kooperation mit der Adam-Mickiewicz-Universität Poznań (AMU)!

Witamy na stronie profilu "Intercultural Communication" w ramach studiów magisterskich "Język – Media – Społeczeństwo" w kooperacji u uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznania!

viadrina logo ©Europa-Universität Viadrina                  sklaiert adam-mickiewicz-university-poznan - uam - logo ©AMU Poznan