Banner Viadrina

Master of Arts
"Language - Media - Society"

Track Intercultural Communication (MICS)

Welcome on the webpage of the track "Intercultural Communication" in the Master programme "Language - Media - Society" in cooperation with the Adam-Mickiewicz University, Poznań (AMU)!

Witamy na stronie profilu "Intercultural Communication" w ramach studiów magisterskich "Język – Media – Społeczeństwo" w kooperacji u uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznania!

viadrina logo ©Europa-Universität Viadrina           sklaiert adam-mickiewicz-university-poznan - uam - logo ©AMU Poznan