Banner Viadrina

Master of Arts
in European Studies

Lehrveranstaltungen

Polish EU policy - Polska polityka w UE

Please sign in at Moodle.

3/6/9 ECT

SSeminar: Zentralbereich Kultur / Zentralbereich Politik / WPM 1: Regieren in Europa / WPM 5: Kultur, Geschichte & Gesellschaft in Europa

Di, 9 - 11 Uhr Ort: GD 302, Veranstaltungsbeginn: 14.04.2020

The fifteenth anniversary of Poland's membership of the European Union, which was celebrated in 2019, showed not only the effects of the political and economic reforms, but also numerous problems and challenges for Polish European policy. Poland managed to overcome the legacy of its communist past and has become a resilient and credible partner in the EU. At the sametime, it has been able to effectively combine the defense of the national interest (visible primarily in the Structural Policy) with aconstructive role as a credible ally of large member states, especially Germany. However, the elections of 2015 and the change in the Polish political scene has undermined the existing foundations of Polish European policy, making it less predictable and less pro-integration. This seminar aims to review the key elements of Polish European integration policy. Being offered in two languages, it simultaneously provides an opportunity to learn and improve your vocabulary in Polish and English in the field of European integration. Participants should therefore know Polish at a level enabling them to understand written texts and oral presentations. It will be, however, possible to communicate in English during classes (presentations, discussions). The seminar will consist of twelve weekly meetings and one six-hours block.

Literatur: • Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki: Polish views of the EU: the illusion of consensus — Stefan BatoryFoundation 2017; • Zbigniew Czachór, Adam Jaskulski, Jarosław Jańczak, Renata Mienkowska-Norkiene, Piotr Tosiek: Polish European Policy 2004-2014. Ideas, Aims and Actors, Berlin: Logos, 2019; • Ryszard Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznejPolski po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010; • Polska polityka europejska. Cele imożliwości, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2004; • Priorytety polskiej polityki zagranicznej, 2012-2016, Warszawa, marzec2012 r; • Patrycja Sasnal: Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Raport PISM, Warszawa 2015;• Łukasz Kulesa: Is a New Cold War Inevitable? Central European Views on Rebuilding Trust in the Euro-Atlantic Region, RaportPISM, Warsaw 2014.

Teilnahmevoraussetzungen: English language at the active accademic level, knowledge of the Polish language at the passiv level

Leistungsnachweise: Presence, presentation, seminar paper

Sprache: Englisch

Cross-Border Collaboration and Border Integration on EU Internal and External Boundaries

3/6/9 ECTS
Vorlesung/Übung: Zentralbereich Kultur / Zentralbereich Politik / WPM 1: Regieren in Europa / WPM 3: Migration, Ethnizität, Ethnozentrismus / WPM 5: Kultur, Geschichte & Gesellschaft in Europa
Di, 9 - 11 Uhr Ort: CP 20, Veranstaltungsbeginn: 15.10.2019

The process of European integration have been very visible at EU member states’ boundaries. Political stabilization reduced their separatingrole by undermining the traditionally understood territoriality and protective role of outlying regions, both rooted in the Westphalian understanding of statehood and sovereignty. De-bordering created a window of opportunity for the economic development of traditionally peripheral (and consequently economically handicapped) provinces. Border transformation – embodied by the Schengen zone – became a symbol of new order in the Continent. The aim of this seminar is to investigate the dynamics of border changes in Europe after the collapse of communism. It will be achieved by applying both the micro-perspective (analyzing the cross-border interactions of local and regional territorial units) as well as a macro-approach (concentrating on the EU’s external boundaries and forms of spatial relations with the surrounding environment). The proposed analytical perspective will be the (de/re)-boundarization and (re/de)-frontierization processes, fueled by both top-down and bottom-up mechanisms. Special attention will be paid to European border twin towns – considered to be the laboratories of European integration and Euroregions on the one side, and external Schengen borders on the other, as well as the problem of how the idea of European integration and cross-border integration is symbolically manifested in border relations.

Literatur: Victor Konrad (2015) Toward a Theory of Borders in Motion, Journal of Borderlands Studies, 30:1, 1-17; Jouni Häkli (2011), Re-Demarcating Transnational Space: The Case of Haparanda-Tornio, [in:], De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag; Helga Schulz, Katarzyna Stokłosa, Dagmara Jajeśniak-Quast(2002), Twin Towns on the Border as Laboratories of European Integration, FIT Discussion Paper, No. 4; Christopher S. Browning, Pertti Joenniemi (2008), Geostrategies of the European Neighbourhood Policy, “European Journal of International Relations”, Vol. 14, No. 3.

Teilnahmevoraussetzungen: Fluent English

Leistungsnachweise: Attendance, presentation and seminar paper

Sprache: Englisch

Polish EU policy - Polska polityka w UE

3/6/9 ECTS

Vorlesung/Übung: Zentralbereich Kultur / Zentralbereich Politik / WPM 1: Regieren in Europa / WPM 5: Kultur, Geschichte & Gesellschaft in Europa Di, 9:15 - 10:45 Uhr Ort: CP 156, Veranstaltungsbeginn: 09.04.2019

Przypadające na rok 2014 dziesięciolecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej ukazało nie tylko efekty reform politycznych i ekonomicznych, ale także liczne sukcesy polskiej polityki europejskiej. Państwo to zdołało nie tylko przezwyciężyć dziedzictwo komunistycznej przeszłości, ale przede wszystkim stało się prężnym i wiarygodnym partnerem w UE. Potrafiło przy tym efektywnie łączyć walkę o interes narodowy (widoczny przede wszystkim w polityce strukturalnej) z konstruktywną rolą wiarygodnego sojusznika dużych państw członkowskich, przede wszystkim Niemiec. Wybory roku 2015 i zmiana warty na polskiej scenie politycznej podważyły jednak dotychczasowe podstawy polskiej polityki europejskiej, czyniąc ją mniej przewidywalną i mniej pro-integracyjną. Prezentowane seminarium zakłada dokonanie przeglądu kluczowych elementów polskiej polityki integracyjnej. Stanowi jednocześnie sposobność do nabycia lub poprawy słownictwa w języku polskim w zakresie problematyki integracji europejskiej. Uczestnicy powinni więc władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym im zrozumienie tekstów pisanych i wystąpień mówionych. Przy aktywnym udziale (prezentacje, dyskusja) możliwe jest jednak wykorzystanie języka angielskiego jako środka komunikacji.

Literatur: •Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar, Polityka europejska rządu PiS, Warszawa 2017 • Ryszard Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i

Profesjonalne, 2010; • Polska polityka europejska. Cele i możliwości, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2004; • Priorytety polskiej polityki zagranicznej, 2012-2016, Warszawa, marzec 2012 r; • Patrycja Sasnal, Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Raport PISM, Warszawa 2015; • Łukasz Kulesa, Is a New Cold War Inevitable? Central European Views on Rebuilding Trust in the Euro-Atlantic Region, Raport PISM, Warsaw 2014.

Teilnahmevoraussetzungen: znajomość języka polskiego na poziomie zrozumienia prezentacji ustnych i tekstu pisanego, i/and English at the active accademic level

Leistungsnachweise: Presence, presentation, seminar paper

Cross-Border Collaboration and Border Integration on EU Internal and External Boundaries

3/6/9 ECTS
Seminar:
Zentralbereich Kultur / Zentralbereich Politik / WPM 1: Regieren in Europa / WPM 3:
Migration, Ethnizität, Ethnozentrismus / WPM 5: Kultur, Geschichte & Gesellschaft in Europa
Di, 09 - 11 Uhr Ort: CP 20, Veranstaltungsbeginn: 16.10.2018

The process of European integration have been very visible at EU member states’ boundaries. Political stabilization reduced their separating role by undermining the traditionally understood territoriality and protective role of outlying regions, both rooted in the Westphalian understanding of statehood and sovereignty. De-bordering created a window of opportunity for the economic development of traditionally peripheral (and consequently economically handicapped) provinces. Border transformation– embodied by the Schengen zone – became a symbol of new order in the Continent. The aim of this seminar is to investigate the dynamics of border changes in Europe after the collapse of communism. It will be achieved by applying both the micro-perspective (analyzing the cross-border interactions of local and regional territorial units) as well as a macro-approach (concentrating on the EU’s external boundaries and forms of spatial relations with the surrounding environment). The proposed analytical perspective will be the (de/re)-boundarization and (re/de)-frontierization processes, fueled by both top-down and bottom-up mechanisms. Special attention will be paid to European border twin towns – considered to be the laboratories of European integration and Euroregions on the one side, and external Schengen borders on the other, as well as the problem of how the idea of European integration and cross-border integration is symbolically manifested in border relations.

Literatur: Prtti Joenniemi & Alexander Sergunin (2017) City-Twinning in IR Theory: Escaping the Confines of the Ordinary, Journal of Borderlands Studies, 32:4, 443-458, DOI: 10.1080/08865655.2016.1257361. Jarosław Jańczak, 2017, Cross-Border urbanism on the German-Polish border – Between spatial de-Boundarization and social (re-)frontierization, [in:] European Borderlands. Living with Barriers and Bridges, Elisabeth Boesen, Gregor Schnuer (eds.), London and New York: Routledge, pp. 47-63. ISBN 978-1-4724-7721-1. Victor Konrad (2015) Toward a Theory of Borders in Motion, Journal of Borderlands Studies, 30:1, 1-17, DOI: 10.1080/08865655.2015.1008387. Jouni Häkli, Re-Demarcating Transnational Space: The Case of Haparanda-Tornio, [in:], De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, 2011. Helga Schulz, Katarzyna Stokłosa, Dagmara Jajeśniak-Quast, Twin Towns on the Border as Laboratories of European Integration, FIT Discussion Paper, No. 4/2002. Christopher S. Browning, Pertti Joenniemi, Geostrategies of the European Neighbourhood Policy, “European Journal of International Relations”, vol. 14, nr 3, 2008.9-11 Uhr

Teilnahmevoraussetzungen: Fluent English
Leistungsnachweise: Attendance, presentation and seminar paper

Polish EU policy - Polska polityka w UE

Dienstag, 09.15 - 10.45 Uhr, AM 203

"Przypadające na rok 2014 dziesięciolecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej ukazało nie tylko efekty reform politycznych i ekonomicznych, ale także liczne sukcesy polskiej polityki europejskiej. Państwo to zdołało nie tylko przezwyciężyć dziedzictwo komunistycznej przeszłości, ale przede wszystkim stało się prężnym i wiarygodnym partnerem w UE. Potrafiło przy tym efektywnie łączyć walkę o interes narodowy (widoczny przede wszystkim w polityce strukturalnej) z konstruktywną rolą wiarygodnego sojusznika dużych państw członkowskich, przede wszystkim Niemiec. Wybory roku 2015 i zmiana warty na polskiej scenie politycznej podważyły jednak dotychczasowe podstawy polskiej polityki europejskiej, czyniąc ją mniej przewidywalną i mniej pro-integracyjną.
Rok 2017 uczynił z Polski jednego z najbardziej problemowych członków wspólnoty. Prezentowane seminarium zakłada dokonanie przeglądu kluczowych elementów polskiej polityki integracyjnej. Stanowi jednocześnie sposobność do nabycia lub poprawy słownictwa w języku polskim w zakresie problematyki integracji europejskiej. Uczestnicy powinni więc władać językiem polskim i angielskim w stopniu umożliwiającym im zrozumienie tekstów pisanych i wystąpień mówionych. Przy aktywnym udziale (prezentacje, dyskusja) możliwe jest jednak wykorzystanie języka angielskiego jako środka komunikacji. "

Literatur:
• Adam Balcer, Piotr Buras, Grzegorz Gromadzki, Eugeniusz Smolar, Polityka europejska rządu PiS, Warszawa 2017 • Ryszard Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010;
• Polska polityka europejska. Cele i możliwości, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2004;
• Priorytety polskiej polityki zagranicznej, 2012-2016, Warszawa, marzec 2012 r;
• Patrycja Sasnal, Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Raport PISM, Warszawa 2015;
• Łukasz Kulesa, Is a New Cold War Inevitable? Central European Views on Rebuilding Trust in the Euro-Atlantic Region, Raport PISM, Warsaw 2014.

Cross Border Collaboration and Border Integration on EU Internal and External Boundaries

3/6/9 ECTS
Seminar:
ZB Ku,  ZB Po, WPM1, WPM 5
Dienstag, 9.15  -10.45 Uhr,  Ort: CP 26
Veranstaltungsbeginn: 10.10.2017

The process of European integration have been very visible at EU member states’ boundaries. Political stabilization  reduced their separating role by undermining the traditionally  understood territoriality and protective role of outlying  regions, both rooted in the Westphalian understanding of statehood and sovereignty. Debordering created a window of opportunity for the economic development of traditionally peripheral (and consequ ently economically handicapped)  provinces. Border transformation embodied by the Schengen zone became a symbol of new order in the Continent.

The aim of this seminar is to investigate the dynamics of border changes in Europe after the collapse of communism. It  will be achieved by applying both the micro perspective (analyzing the crossborder interactions of local and regional  territorial units) as well as a macro approach (concentrating on the EU’s external boundaries and forms of spatial relations with the surrounding environment). The proposed analytical perspective will be the (de/re)boundarization and (re/de) frontierization processes, fueled by both top down and bottom up mechanisms. Special attention will be paid to  European border twin towns considered to be the laboratories of European integration and Euroregions on the one  side, and external Schengen borders on the other, as well as the problem of how the idea of European integration and  cross border integration is symbolically manifested in border relations.

Literatur:
Jouni Häkli, ReDemarcating Transnational Space: The Case of Haparanda Tornio, [in:], Debordering, Rebordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, 2011. Helga Schulz, Katarzyna Stokłosa, Dagmara Jajeśniak Quast, Twin Towns on the Border as Laboratories of European  Integration, FIT Discussion Paper, No. 4/2002. Christopher S. Browning, Pertti Joenniemi, Geostrategies of the European  Neighbourhood Policy, “European Journal of International Relations”, vol. 14, nr 3, 2008. Leistungsnachweis: Attendance, presentation and seminar paper


Sprache: English

Polish EU policy –Polska polityka w UE

3/6/9 ECTS
Seminar:
ZB Politik, WPM 1, WPM 5

Przypadające na rok 2014 dziesięciolecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej ukazało nie tylko efekty reform politycznych i ekonomicznych, ale także liczne sukcesy polskiej polityki europejskiej. Państwo to zdołało nie tylko przezwyciężyć dziedzictwo komunistycznej przeszłości, ale przede wszystkim stało się prężnym i wiarygodnym partnerem w UE. Potrafiło przy tym efektywnie łączyć walkę o interes narodowy (widoczny przede wszystkim w polityce strukturalnej) z konstruktywną rolą wiarygodnego sojusznika dużych państw członkowskich, przede wszystkim Niemiec. Wybory roku 2015 i zmiana warty na polskiej scenie politycznej podważyły jednak dotychczasowe podstawy polskiej polityki europejskiej, czyniąc ją mniej przewidywalną i mniej pro-integracyjną.

Prezentowane seminarium zakłada dokonanie przeglądu kluczowych elementów polskiej polityki integracyjnej. Stanowi jednocześnie sposobność do nabycia lub poprawy słownictwa w języku polskim w zakresie problematyki integracji europejskiej. Uczestnicy powinni więc władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym im zrozumienie tekstów pisanych i wystąpień mówionych. Przy aktywnym udziale (prezentacje, dyskusja) możliwe jest jednak wykorzystanie języka angielskiego jako środka komunikacji.

Reading:

• Ryszard Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010;

• Polska polityka europejska. Cele i możliwości, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2004; 

• Priorytety polskiej polityki zagranicznej, 2012-2016, Warszawa, marzec 2012 r;

• Patrycja Sasnal, Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Raport PISM, Warszawa 2015;

• Łukasz Kulesa, Is a New Cold War Inevitable? Central European Views on Rebuilding Trust in the Euro-Atlantic Region, Raport PISM, Warsaw 2014.

Eligibility: znajomość języka polskiego na poziomie zrozumienia prezentacji ustnych i tekstu pisanego, English at the active accademic level

Assessment: Presence, presentation, seminar paper

Language: polski, English

Cross-Border Collaboration and Border Integration on EU Internal and External Boundaries

3/6/9 ECTS

Seminar: ZB Ku, ZB Po, WPM 1, WPM 3, WPM 4, WPM 5

The process of European integration have been very visible at EU member states’ boundaries. Political stabilization reduced their separating role by undermining the traditionally understood territoriality and protective role of outlying regions, both rooted in the Westphalian understanding of statehood and sovereignty. De-bordering created a window of opportunity for the economic development of traditionally peripheral (and consequently economically handicapped) provinces. Border transformation – embodied by the Schengen zone – became a symbol of new order in the Continent. 

The aim of this seminar is to investigate the dynamics of border changes in Europe after the collapse of communism. It will be achieved by applying both the micro-perspective (analyzing the cross-border interactions of local and regional territorial units) as well as a macro-approach (concentrating on the EU’s external boundaries and forms of spatial relations with the surrounding environment). The proposed analytical perspective will be the (de/re)-boundarization and (re/de)-frontierization processes, fueled by both top-down and bottom-up mechanisms. Special attention will be paid to European border twin towns – considered to be the laboratories of European integration and Euroregions on the one side, and external Schengen borders on the other, as well as the problem of how the idea of European integration and cross-border integration is symbolically manifested in border relations.

Literatur: Jouni Häkli, Re-Demarcating Transnational Space: The Case of Haparanda-Tornio, [in:], De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, 2011.
Helga Schulz, Katarzyna Stokłosa, Dagmara Jajeśniak-Quast, Twin Towns on the Border as Laboratories of European Integration, FIT Discussion Paper, No. 4/2002.
Christopher S. Browning, Pertti Joenniemi, Geostrategies of the European Neighbourhood
Policy, “European Journal of International Relations”, vol. 14, nr 3, 2008.

Teilnahmevoraussetzungen: Fluent English

Leistungsnachweis: Attendance, presentation and seminar paper

Sprache: English

Polish EU policy - Polska polityka w UE

3/6/9 ECTS

Seminar: ZB Politik, WPM 1, WPM 5

Przypadające na rok 2014 dziesięciolecie polskiego członkostwa w Unii Europejskiej ukazało nie tylko efekty reform politycznych i ekonomicznych, ale także liczne sukcesy polskiej polityki europejskiej. Państwo to zdołało nie tylko przezwyciężyć dziedzictwo komunistycznej przeszłości, ale przede wszystkim stało się prężnym i wiarygodnym partnerem w UE. Potrafiło przy tym efektywnie łączyć walkę o interes narodowy (widoczny przede wszystkim w polityce strukturalnej) z konstruktywną rolą wiarygodnego sojusznika dużych państw członkowskich, przede wszystkim Niemiec. Wybory roku 2015 i zmiana warty na polskiej scenie politycznej podważyły jednak dotychczasowe podstawy polskiej polityki europejskiej, czyniąc ją mniej przewidywalną i mniej pro-integracyjną.

Prezentowane seminarium zakłada dokonanie przeglądu kluczowych elementów polskiej polityki integracyjnej. Stanowi jednocześnie sposobność do nabycia lub poprawy słownictwa w języku polskim w zakresie problematyki integracji europejskiej. Uczestnicy powinni więc władać językiem polskim w stopniu umożliwiającym im zrozumienie tekstów pisanych i wystąpień mówionych. Przy aktywnym udziale (prezentacje, dyskusja) możliwe jest jednak wykorzystanie języka angielskiego jako środka komunikacji.

Reading:

• Ryszard Zięba: Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010;

• Polska polityka europejska. Cele i możliwości, Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, 2004; 

• Priorytety polskiej polityki zagranicznej, 2012-2016, Warszawa, marzec 2012 r;

• Patrycja Sasnal, Niekontrolowane migracje do Unii Europejskiej – implikacje dla Polski, Raport PISM, Warszawa 2015;

• Łukasz Kulesa, Is a New Cold War Inevitable? Central European Views on Rebuilding Trust in the Euro-Atlantic Region, Raport PISM, Warsaw 2014.

Eligibility: znajomość języka polskiego na poziomie zrozumienia prezentacji ustnych i tekstu pisanego, English at the active accademic level

Assessment: Presence, presentation, seminar paper

Language: polski, English

European Borders and Cross-Border Cooperation in Comparative Perspective

3/6/9 ECTS

Seminar

The process of European integration have been very visible at EU member states’ boundaries. Political stabilization reduced their separating role by undermining the traditionally understood territoriality and protective role of outlying regions, both rooted in the Westphalian understanding of statehood and sovereignty. De-bordering created a window of opportunity for the economic development of traditionally peripheral (and consequently economically handicapped) provinces. Border transformation – embodied by the Schengen zone – became a symbol of new order in the Continent.

The aim of this seminar is to investigate the dynamics of border changes in Europe after the collapse of communism. It will be achieved by applying both the micro-perspective (analyzing the cross-border interactions of local and regional territorial units) as well as a macro-approach (concentrating on the EU’s external boundaries and forms of spatial relations with the surrounding environment). The proposed analytical perspective will be the (de/re)-boundarization and (re/de)-frontierization processes, fueled by both top-down and bottom-up mechanisms. Special attention will be paid to European border twin towns – considered to be the laboratories of European integration and Euroregions on the one side, and external Schengen borders on the other, as well as the problem of how the idea of European integration and cross-border integration is symbolically manifested in border relations.

Literatur: Jouni Häkli, Re-Demarcating Transnational Space: The Case of Haparanda-Tornio, [in:], De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, 2011. Helga Schulz, Katarzyna Stokłosa, Dagmara Jajeśniak-Quast, Twin Towns on the Border as Laboratories of European Integration, FIT Discussion Paper, No. 4/2002. Christopher S. Browning, Pertti Joenniemi, Geostrategies of the European Neighbourhood Policy, “European Journal of International Relations”, vol. 14, nr 3, 2008.

Leistungsnachweis: Attendance, presentation and seminar paper

Teilnahmevoraussetzungen: Fluent English

Sprache: English

Cross-Border Collaboration and Border Integration on EU Internal and External Boundaries

3/6/9 ECTS

ZB Ku, ZB Po, WPM 1, WPM 3, WPM 4, WPM 5

Seminar

The process of European integration have been very visible at EU member states’ boundaries. Political stabilization reduced their separating role by undermining the traditionally understood territoriality and protective role of outlying regions, both rooted in the Westphalian understanding of statehood and sovereignty. De-bordering created a window of opportunity for the economic development of traditionally peripheral (and consequently economically handicapped) provinces. Border transformation – embodied by the Schengen zone – became a symbol of new order in the Continent.

Literatur: Jouni Häkli, Re-Demarcating Transnational Space: The Case of Haparanda-Tornio, [in:], De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, 2011. Helga Schulz, Katarzyna Stokłosa, Dagmara Jajeśniak-Quast, Twin Towns on the Border as Laboratories of European Integration, FIT Discussion Paper, No. 4/2002. Christopher S. Browning, Pertti Joenniemi, Geostrategies of the European Neighbourhood Policy, “European Journal of International Relations”, vol. 14, nr 3, 2008.

Teilnahmevoraussetzungen: Fluent English

Leistungsnachweis: Attendance, presentation and seminar paper 

Common Foreign and Security Policy - Northern and Eastern Dimensions of the European Union

ECTS: 3/6/9
ZB Po, WPM1, WPM 4

As a result of the 1995 enlargement, the European Union obtained a new, northern flank, creating the common border with Russia. Additionally, due to the eastern en- largement in 2004, northern-eastern location and the neighborhood with the main heir of the Soviet Empire could be anticipated to become even more important. The new situation resulted in Finnish initiative to create the Northern Dimension of the Common Foreign and Security Policy of the European Union and later in similar at- tempts of Poland to establish the Eastern Dimension. Northern Dimension entered and settled in the EU’s policies very fast. During the period between 1997 and 2000 it
was suggested and fully implemented into the common policies. This rapid develop- ment has created a set of questions and problems. The allocation of interests seems to be worth analyzing as well as their nature. Another main issue covers the real or only seeming success of the initiative. The other problems are future scenarios for the Northern and Eastern Dimensions of the EU, especially important from the per- spective of the New Member States. Ukrainian, Georgian and Moldovan association agreement with the Union, the ‘Byelorussian problem’, as well as Polish Presidency of the EU and the Eastern Partnership initiative can be considered as the factors ac- celerating common efforts in the future.

Literatur: M. Łapczynski, The European Union’s Eastern Partnership: Chances and Perspectives, “Caucasian Review of International Affairs”, Vol. 3(2), Spring 2009;; G. Bosse, Challenges for EU governance through Neighbourhood Policy and Eastern Partnership: the values/security nexus in EU–Belarus relations, “Contemporary Poli- tics”, Vol. 15, 2009. B. Wojna, K. Longhurst, Beyond the Warsaw Summit: Prospects for the Eastern Partnership, “The Polish Quarterly of International Affairs”, No. 2, 2011; S, Konopacki, Problem of Eastern partnership during Polish presidency in the European Union in 2011, “Journal of International Affairs”, No. 4, 2012. Teilnahmevoraussetzungen: fluent English

Leistungsnachweis: attendance, presentation and paper

Sprache: English 

Cross-Border Collaboration and Border Integration on EU Internal and External Boundaries

ECTS: 3/6/9

ZB Po, WPM 1

Seminar

The process of European integration have been very visible at EU member states’ boundaries. Political stabilization reduced their separating role by undermining the traditionally understood territoriality and protective role of outlying regions, both rooted in the Westphalian understanding of statehood and sovereignty. De-bordering created a window of opportunity for the economic development of traditionally peripheral (and consequently economically handicapped) provinces. Border transformation – embodied by the Schengen zone – became a symbol of new order in the Continent.

The aim of this seminar is to investigate the dynamics of border changes in Europe after the collapse of communism. It will be achieved by applying both the micro-perspective (analyzing the cross-border interactions of local and regional territorial units) as well as a macro-approach (concentrating on the EU’s external boundaries and forms of spatial relations with the surrounding environment). The proposed analytical perspective will be the (de/re)-boundarization and (re/de)-frontierization processes, fueled by both top-down and bottom-up mechanisms. Special attention will be paid to European border twin towns – considered to be the laboratories of European integration and Euroregions on the one side, and external Schengen borders on the other, as well as the problem of how the idea of European integration and cross-border integration is symbolically manifested in border relations.

Literatur: Jouni Häkli, Re-Demarcating Transnational Space: The Case of Haparanda-Tornio, [in:], De-bordering, Re-bordering and Symbols on the European Boundaries, Jarosław Jańczak (ed.), Berlin: Logos Verlag, 2011. Helga Schulz, Katarzyna Stokłosa, Dagmara Jajeśniak-Quast, Twin Towns on the Border as Laboratories of European Integration, FIT Discussion Paper, No. 4/2002. Christopher S. Browning, Pertti Joenniemi, Geostrategies of the European Neighbourhood Policy, “European Journal of International Relations”, vol. 14, nr 3, 2008.

Teilnahmevoraussetzungen: Fluent English

Leistungsnachweis: Attendance, presentation and seminar paper

Sprache: English