Banner Viadrina

Program badawczy

Katedra Filozofii, Filozoficznych Podstaw Analizy Kulturoznawczej (Dariusz Aleksandrowicz)
 • Kultura zamiast nauki. Studia krytyczne na temat filozofii kulturoznawstwa
 • Ignorancja
 • Głupota – Kultury głupoty

 

Katedra Studiów Europejskich (Timm Beichelt)

 • Europeizacja niemieckiego systemu rządzenia

 

Katedra Porównawczej Historii Europejskiej Czasów Nowożytnych (Zastępstwo Reinhard Blänkner)

 • Kulturoznawstwo historyczne w czasach globalizacji

 

Junior-profesura komunikacji międzykulturowej (Dominic Busch)

• Rozumienie kultury i działania społeczne w pracach badawczych na temat komunikacji międzykulturowej

 

Junior-profesura Zarządzania Kulturą (Andrea Hausmann)

 • Rozpoczynanie działalności gospodarczej w kulturze. Czynniki kontekstowe, determinanty sukcesu i kluczowe kwalifikacje.
 • Przemiany demograficzne i ich oddziaływanie na ofertę i popyt kulturalny

 

Katedra Literatury Zachodnieuropejskiej (Anselm Haverkamp)

 • Literatura folozofii i estetyki
 • Retoryka, prawo, dekonstrukcja

 

Katedra Porównawczej Historii Kultury Czasów Nowożytnych (Gangolf Hübinger)

• Porównanie i powiązania europejskich kultur naukowych i nauk

• Edycje klasyków kulturoznawczych: Monografia Maxa-Webera, monografia Ernsta-Troeltscha na zlecenie Bawarskiej Akademii Nauk

 

Katedra Lingwistyki Deskryptywnej i Międzyjęzykowej Lingwistyki Społecznej (Konstanze Jungbluth)

 • Opis lingwistyczny języków i wariacji językowych zachodnio- i wschodnioeuropejskich
 • Porównanie języków – kontakt językowy – stosowanie języka (migracje, Ameryka Łacińska)

 

Katedra Historii Średniowiecza (Ulrich Knefelkamp)

 • Szlaki św. Jakuba na wschód i zachód od Odry
 • Wirtualna rekonstrukcja dawnej biblioteki uniwersyteckiej z Frankfurtu nad Odrą oraz cyfrowe opracowanie jej zbiorów – projekt polsko-niemiecki

 

Katedra Nauk Politycznych: Analiza porównawcza systemów, ruchów i kultur politycznych (Michael Minkenberg)

 • Religia i polityka demokracji liberalnych
 • Traktowanie radykalizmu prawicowego w otwartych społeczeństwach

 

Katedra Lingwistyki Stosowanej (Cornelia Müller)

 • Togog – lingwistyczne badania gestów na granicy nauk humanistycznych i przyrodniczych
 • Teoria i analiza wieloznaczeniowych metafor

 

Katedra porównawczej antropologii kulturowej i społecznej (Werner Schiffauer)

 • Poszukiwania postislamskie. Rozwój w niemieckim islamie – etnograficzne studia wspólnoty islamskiej Milli Görüs
 • Postrzeganie granicy we Frankfurcie nad Odrą oraz konstrukcja lokalnej tożsamości

 

Katedra Historii Europy Wschodniej (Karl Schlögel)

 • Nowoczesność rosyjska/sowiecka i jej opracowania
 • Doświadczenia przemocy w 20 wieku w Środkowej i Wschodniej Europie

 

Katedra Literaturoznawstwa: Lingwistyczne Badania Komunikacji i Mediów (Hartmut Schröder)

 • Międzykulturowe badania na temat tabu
 • Trankulturowe nauki o zdrowiu

 

Katedra porównawczej socjologii politycznej (Anna Schwarz)

 • Geneza kapitału społecznego i zaufanie w kontekstach transformacji
 • Biografie pracownicze w czasie przemian