Banner Viadrina

Vita

  • ur. w 1964 roku w Brunszwiku

  • 1986-1992 studia historii średniowiecznej i nowożytnej, historii Europy Wschodniej oraz slawistyki na Uniwesytecie im. Jerzego Augusta w Getyndze

  • 1992-1997 pracownik naukowy w Instytucie Europy Wschodniej na wydziale Historii Średniowiecznej i Nowożytnej na Uniwersytecie w Getyndze

  • 1997 doktorat

  • 1997-2004 asystent naukowy w instytucie Europy Wschodniej na wydziale Historii Średniowiecznej i Nowożytnej na Uniwersytecie w Getyndze

  • 2004 habilitacja i nadanie venia legendi w dziedzinie historii Europy Wschodniej

  • 2005 wykłady na Politechnice Drezdeńskiej i Uniwersytecie w Lipsku

  • od semestru zimowego 2005/2006 wykłady i seminaria na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

  • 2006 przyznanie nagrody im. Wernera Hahlwega za pracę habilitacyjną

  • od maja 2007 r. kierownik katedry fundacyjnej „Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej“  Fundacji im. Gerda Buceriuca we Frankfurcie nad Odrą