Banner Viadrina

Konferencja GAL e.V.

Rejestracja

Uczestnictwo jako wolny słuchacz (bez referatu)

Jeśli chcą Państwo wziąć udział w konferencji jako wolny słuchacz, prosimy o odpowiednio wczesną rejestrację. Wczesne zgłoszenie uczestnictwa znacznie ułatwi nam organizację i umożliwi oszacowanie liczby oczekiwanych uczestników. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (język angielski) oraz formularza rejestracyjnego (język niemiecki) i o przesłanie go przez e-mail, fax lub drogą pocztową do biura GAL.

Uczestnictwo z referatem (sekcje lub workshop)

Jeśli chcą Państwo wygłosić referat, prosimy o przesłanie abstraktu drogą elektroniczną najpóźniej do 08. czerwiec 2015 na następujący adres meilowy biura GAL: geschaeftsstelle[at]gal-ev.de. Prosimy o możliwie wczesną rejestrację, najpóźniej do 30 czerwca 2015. Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego (język angielski) oraz formularza rejestracyjnego (język niemiecki) i o przesłanie go przez e-mail, fax lub drogą pocztową do biura GAL.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem Call for Papers. (język niemiecki)

Zeszyt z abstraktami do samodzielnego wydruku zostanie umieszczony w wersji pdf na niniejszej stronie internetowej.

Opłata za uczestnictwo w konferencji (łącznie z przekąskami i napojami podczas przerwy):

  • członkowie GAL: 45 euro
  • polscy uczestnicy: 45 euro
  • nie-członkowie: 70 euro
  • studenci 30 euro

Niestety nie możemy przyjąć opłat obejmujących tylko jeden dzień.

Ceny obowiązują dla rejestracji i przelewu dokonanych do włącznie 6. września 2015. Po tym terminie wpłata będzie możliwa tylko na miejscu i opłata za uczestnictwo zostanie podwyższona o 10 Euro. Uprzejmie prosimy o zrozumienie.

Opłata za conference dinner (napoje dodatkowo płatne na miejscu):

  • uczestnicy konferencji i goście: 20 euro
  • studenci: 15 Euro

Uprzejmie prosimy o dokonanie przelewu opłaty za conference diner razem z opłatą za uczestnictwo. Ułatwi to lokalnym organizatorom realistyczną kalkulację oraz pomoże zaoszczędzić koszty.