Banner Viadrina

Katedra Porównawczych Nauk Politycznych

LST_Minkenberg_2011 ©Heide Fest
  • jak funkcjonują demokracje i inne formy władzy?

  • jakie jest rozumienie aktorów politycznych i ich strategiczne zachowania  i jaki mają one wpływ na zmiany w społeczeństwie?

  • jakie są kulturowe podstawy polityki?

 

Katedra nasza chce udzielić odpowiedzi na te nadrzędne pytania. Zalicza się tu zarówno teoretyczne podstawy polityki, jak i empiryczną porównawczą perspektywę, która posługuje się metodą komparatystyczną.

Konkretne zainteresowania dydaktyczne i badawcze dotyczą relacji między religią a polityką, polityki integracyjnej w społeczeństwach imigracyjnych i roli nacjonalizmu oraz radykalizmu prawicowego w przechodzących zmiany państwach narodowych. Porównawcze spojrzenie kieruje się przede wszystkim na demokracje w Europie Zachodniej i za oceanem, oraz na młode demokracje Europy Środkowej i Wschodniej.

 

Serdecznie Państwa witamy!