Banner Viadrina

Kierownik katedry: prof. dr Michael Minkenberg

Minkenberg_Michael ©Heide Fest

Michael Minkenberg, dr phil. hab., ur. 1959 r., profesor porównawczych nauk politycznych na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od połowy lat 90tych przeprowadza rozmaite projekty badawcze dotyczące radykalizmu prawicowego w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, ostatnio również w Europie Środkowej i Wschodniej. Kolejne jego badania kierowały się zainteresowaniem relacją między religią a polityką w współczesnych demokracjach oraz zagadnieniami dotyczącymi migracji i ksenofobii.

Prof. Minkenberg studiował w Heidelbergu, Freiburgu, Bonn, Kolonii oraz w Waszyngtonie na Uniwersytecie Georgetown i wykładał na Uniwersytetach w Getyndze, Heidelbergu, Frankfurcie nad Odrą, Cornell University i Columbia University.

Obecnie jest profesorem gościnnym (European Studies) w Centrum Studiów Europejskich i Śródziemnomorskich na Uniwersytecie Nowojorskim.

W latach od 1999 do 2002 r. i od 2004 do 2007 r. był wiceprezydentem do spraw międzynarodowych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Od 2000 do 2007 r. był rzecznikiem sekcji: Porównawcze Nauki Polityczne Niemieckiego Towarzystwa Nauk Politycznych (DVPW). Jest również członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (APSA) oraz Grupy Roboczej „Ekstremizm i Demokracja” przy Europejskim Konsorcjum Badań Politycznych (ECPR).

Do jego działalności wydawniczej zalicza się członkowstwo w redakcji naczelnej magazynu „Comparative European Studies”.

 

Download: