Banner Viadrina

Zastępca katedry: Prof. dr. hab. Gert- Rüdiger Wegmarshaus

pic_wegmarshaus ©Wegmarshaus

Przebieg działalności akademickiej

 

2008 Zastępca Kierownika (W3- Professur) Katedry Nauk Politycznych: Porównawcza Analiza Systemów Politycznych, Ruchów Społecznych i Kultur na Wydziale Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina.

 

2006 tytuł Ausserplanmässiger Professor, Europejski Uniwersytet Viadrina

 

2006-2008 Dyrektor EuroCollege’u Uniwersytetu w Tartu, Estonia

 

2004-2005 wykładowca prywatny nauk politycznych na wydziale Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina w Frankfurcie nad Odrą

 

2001-2003 Kierownik projektowy sieci badawczej na Europejskim Uniwersytecie Viadrina: „Procesy konsolidacji w postsocjalistycznych społeczeństwach transformacyjnych: socjokulturowe wzory doświadczeń, interpretacji i zachowania grup społecznych.” (Finansowanie ze środków programu HSP- N/ artykuł 3 „Innowacyjne struktury badawcze w nowych krajach związkowych i Berlinie”)

 

2001-2003 Projekt badawczy na Uniwersytecie w Poczdamie: „Wizerunek demokracji i społeczeństwa u studentów kierunku nauczycielskiego na uniwersytetach i wyższych szkołach w Niemczech i w Polsce“.

 

2000 Projekt badawczy finansowany ze środków DFG- i HSP- III: „Struktura i funkcja instytucji demokratycznych w Rosji, Polsce, Czechach, Słowacji i Estonii.“

 

Gru. 1999 Wykład inauguracyjny jako wykładowca prywatny na Europejskim Uniwersytecie Viadrina

 

Lip. 1999 Habilitacja w dziedzinie nauk politycznych. (Venia Legendi)

 

1997 - 1999 Stypendium habilitacyjne programu akademickiego III  – praca habilitacyjna: „Komplementarność społeczeństwa obywatelskiego i państwa demokratycznego: o oddziaływaniu opinii publicznej w sowieckim dyskursie na temat energii jądrowej.”

 

1993 - 1996 Pracownik naukowy na Katedrze Nauk Politycznych (kierownik katedry: prof. Hans. N. Weiler) na Wydziale Kulturoznawstwa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Projekt badawczy DFG dotyczący polityki energii jądrowej w dawnym Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz we współczesnej Rosji i na Ukrainie

 

1992 - 1993 Pracownik naukowy, program integracyjny dla naukowców

 

1992 Stypendium American Institute for Contemporary German Studies Uniwersytetu Johna Hopkinsa w Washingtonie

 

1992 Pobyt badawczy na katedrze prof. Russela Daltona, Wydział Polityki i Społeczeństwa; Uniwersytet Kalifornijski w Irwine.

 

1992 Stypendium „Summer Research Lab in Russian and East European Studies“ University w Illinois, Urbana/Champaign.

 

1990 - 1991 Syrektor zarządzający Instytutu Teorii, Historii i Organizacji Nauki (ITW) Akademii Nauk w Berlinie.

 

1987 Ttytuł dr filoz. – dysertacja: „Operacjonalizm i badania nad wirusami. Krytyka operacjonalistycznego sposobu myślenia na przykładzie studium przypadku odkrycia i badania wirusa mozaiki tytoniu.“

 

1982 Pobyt badawczy w Instytucie Historii Nauk Przyrodniczych i Techniki Akademii Nauk w Moskwie.

 

1978 - 1989 Pracownik naukowy, Instytut Teorii, Historii i Organizacji Nauki (ITW) Akademii Nauk w Berlinie.

 

Studium

1973 -1978 studia filozofii, teorii nauki, socjologii i filologii rosyjskiej na Wydziale Filozofii Państwowego Uniwersytetu w Leningradzie (Sankt Pertersburg)

egzamin państwowy w dziedzinie filozofii i języka rosyjskiego.

Praca dyplomowa (w języku rosyjskim): „Problemy teorii i historii nauki w koncepcji T. Kuna“

 

Języki obce

Język angielski (w stopniu biegłym)

Język rosyjski (w stopniu biegłym)  

Język estoński (w stopniu podstawowym)

Jezyk polski (w stopniu podstawowym)

Język czeski i słowacki (znajomość bierna)


Doradctwo naukowe/ działalność wydawnicza

Członkowstwo w naukowej radzie Forum Krajów Północno- Europejskich

Członkowstwo w zarządzie „Central European Pragmatist Forum“

Członkowstwo w redakcji naczelnej “Acta Humanitarica”, Uniwersytet Saulensis

Członkowstwo w redakcji naczelnej “Human Affairs”, Słowackiej Akademii Nauk


Organizacje zawodowe

Niemiecki Związek Szkół Wyższych

Deutscher Hochschulverband (DHV) http://www.hochschulverband.de

Niemieckie Stowarzyszenie Nauk Politycznych

Deutsche Vereinigung für Politische Wissenschaft (DVPW) http://www.dvpw.de

Niemieckie Towarzystwo Wiedzy o Europie Wschodniej

Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde (DGO) http://www.dgo-online.org

 

Downloads: