Banner Viadrina

Kierunki studiów

 

Bachelor of Arts (licencjat) Kulturoznawstwo

3-letnie studia I stopnia

 

kierunki masterskie oparte programowo na kierunku bachelorskim 'kulturoznawstwo'.

2-letnie

Intercultural
Communication

Europejska Historia Kultury

Studia
Socjokulturowe

Kultura i Historja Europy Środkowowschodnie

 

 

kierunki masterskie programowo niezależne od kierunku bachelorskiego 'kulturoznawstwo'.

2-letnie

European Studies

Interdyscyplinarne studia masterskie, których program nauczania jest wynikiem współpracy wszystkich wydziałów: Kulturoznawstwa, Prawa i Nauk Ekonomicznych.

 

studia podyplomowe

2-letnie

Ochrona Europejskich Dóbr Kultury

Zarządzanie Kulturą i Turystyka Kulturowa

Regulaminy studiów (de)

Aktualne i archiwalne spisy wykładów (de)