Banner Viadrina

Kulturoznawstwo (B.A.): Specjalizacje i discypliny

Studiujący w ramach dwóch wybranych dyscyplin poznają techniki pracy naukowej, „instrumentarium robocze“, podstawową wiedzę i orientacje teoretyczne w oparciu o podstawy dyscyplin naukowych. Studiujący mogą wybrać następujące dyscypliny naukowe:

  • Historia Kultury
  • Literaturoznawstwo
  • Lingwistyka
  • Porównawcze Nauki Społeczne