Banner Viadrina

Studia magisterskie
Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej

flyer

Herzlich willkommen! / Serdecznie witamy! / Добро пожаловать!

   

Geograficzne położenie uczelni na pograniczu polsko-niemieckim w połączeniu z przedmiotem zainteresowania – nauką o Europie Środkowej i Wschodniej – nadaje studiom magisterskim “Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej” niepowtarzalnego charakteru. Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, najbardziej „wschodnim” pod względem geograficznym wśród niemieckich uczelni, nauczają wykładowcy i uczą się studenci z Niemiec, Polski, Ukrainy, Białorusi, Rosji i z wielu innych krajów Europy i świata. Dzięki temu wszelkie zagadnienia, pytania i problemy związane z badaniem kultury i historii Europy Środkowej i Wschodniej mogą być rozpatrywane z wielu perspektyw i interdyscyplinarnie. Studiowanie w małych grupach umożliwia intensywne kontakty między studentami i wykładowcami. Studenci mają możliwość korzystania z dwóch bibliotek: z biblioteki uniwersyteckiej Viadriny i z biblioteki Collegium Polonicum.