Banner Viadrina

Studia magisterskie
Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej

Studiowanie Europy w Europie

bruecke ©Heide Fest

Uniwersytet Viadrina w pracy dydaktycznej i badawczej stosuje najnowsze metody zgłębiania zagadnień. Cechą charakterystyczną jest praca interdyscyplinarna, co przekłada się na współpracę katedr Wydziału Kulturoznawstwa. Dla studentów oznacza to możliwość uczestniczenia w wykładach i seminariach, oferowanych przez inne katedry.Kierunek studiów "Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej" zasadza się głównie na działaniu katedry Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej (prof. dr Werner Benecke), katedry Entangled History of Ukraine (prof. dr Anrii Portnov) oraz katedry Historii Najnowszej Europy (prof. dr Claudia Weber).

W pracy naukowej oraz dydaktycznej katedra posługuje się, poza językiem niemieckim i angielskim, także polskim i rosyjskim. Z tego powodu kandydaci powinni posiadać co najmniej podstawową znajomość jednego z tych języków. Studenci mają możliwość i obowiązek kontynuowania nauki języków w ramach seminariów merytorycznych i na kursach uniwersyteckiego Centrum Języków Obcych.

Osoby szczególnie zainteresowane tematyką Europy Środkowej i Wschodniej spotkają także poza murami biblioteki i sal wykładowych ”bratnie dusze”. Możliwości wspólnej pracy badawczej i realizacji pomysłów jest wiele: spotkania, wystawy i odczyty, wyjazdy studyjne, publikacje, imprezy, organizowane przez studentów bądź wykładowców, przez instytucje specjalizujące się w w tematyce Europy Środkowej i Wschodniej. 

Poza studiami na Alma Mater, studenci mają możliwość wzbogacania swojej wiedzy i zbierania doświadczeń na zagranicznych uniwersytetach w Europie Środkowej i Wschodniej, które kooperują z Viadriną. Wyniki osiągane na uczelniach zagranicznych są zaliczane na Viadrinie według kryteriów Procesu Bolońskiego. Wiedzę zdobytą za granicą studenci mogą wykorzystać w projektach, na warsztatach i kolokwiach, które odbywają się w ramach studiów.

Studenci Viadriny są uprawnieni do korzystania z biletu sieciowego na przejazdy środkami komunikacji publicznej na terenie Brandenburgii i Berlina (w ramach opłaty semestralnej). Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, zwłaszcza dla osób, które chcą korzystać z ofert kulturalnych i naukowych Berlina, Poczdamu czy innych miast i miasteczek. Z Frankfurtu i Słubic niedaleko jest także do Poznania, Szczecina, Wrocławia, Drezna. Z pewnością są to miasta, które studenci Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej powinni odwiedzić.