Banner Viadrina

Kassel 2008

Wyjazdy studyjny do Kassel w ramach seminarium
 Mittel- und Osteuropa unter napoleonischer Herrschaft


5 czerwca słuchacze seminarium Europa Srodkowa i Wschodnia pod panowaniem Napoleona odbyli wraz z prof. Benecke wyjazd studyjny do Kassel, gdzie zwiedzili wystawę poświęconą panowaniu brata Napoleona Bonaparte, Jerome, w Westfalii. Zwiedzanie wystawy poprzedził referat wprowadzający, który przygotował Jannis Wagner. Pobyt w Kassel był także okazją do zapoznania się z historią i architekturą Starego Miasta oraz odwiedzenia ogrodów, wśród których położony jest kompleks pałacowy Fridericjanum.

Zdjęcia: Olga Sidorova, Thomas Ferstl i Felix Czmok, dziękujemy!

Lustik001 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok    Lustik002 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok

Lustik003 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok    Lustik004 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok

Lustik005 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok    Lustik006 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok

Lustik007 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok    Lustik008 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok

Lustik009 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok    Lustik010 ©Olga Sidorova, Thomas Ferstl, Felix Czmok