Banner Viadrina

Warschau 2006

Marzec 2006 wyjazd studyjny do Warszawy w ramach seminaria
"Warszawa - Bapшaвa - Warschau - Warszawa. Metamorfoza europejskiej metropolii"