Banner Viadrina

Wystawa o historii Królewsko-Pruskiej Kolei Wschodniej

Bruecke_von_Dirschau_klein ©Dr. Jan Musekamp

W 2008 r. dr Jan Musekamp zorganizował seminarium na temat historii Królewsko-Pruskiej Kolei Wschodniej z Berlina do Królewca. Polscy, rosyjscy oraz niemieccy studenci wybrali się razem na wyprawę naukową koleją z Berlina do Kaliningradu. W 2010 r. powstała na ten temat polsko-niemiecka wystawa.

Wyniki projektu:

1. Polsko-niemiecka wystawa:
15 tablic zajmuje się historią i teraźniejszością połączenia kolejowego z Berlina do Królewca. Dzięki realizacji w formie roll-up'ów wystawę można  łatwo przetransportować. W przypadku zainteresowania można ją wypożyczyć, kierując zapytanie pod adres info@instytut.net. Informacji dotyczących treści wystawy dostarcza dalszy wynik projektu:

2. Niemiecko-polska  broszura do wystawy:
Broszura ta obejmuje dwa artykuły konferencyjne oraz znaczną część wystawy. Broszurę w formacie A4 można pobrać tu:

wersja do druku
wersja pomniejszona


Wystawa zorganizowana przez Instytut Historii Stosowanej – Społeczeństwo i Nauka w dialogu oraz Centrum Badań Euroregionalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim pp. Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Pro Europa Viadrina”.