Banner Viadrina

dr hab. Jan Musekamp

Musekamp_Jan_MG_6074 ©Frau Fest Presseabteilung der EUV
Od 2018 r., prof. dr hab. Jan Musekamp pracuje na Uniwersytecie w Pittsburghu.

Życiorys

Kulturoznawca i historyk, studia kulturoznawstwa i historii we Frankfurcie nad Odrą,  Toruniu i Brnie (1997-2002); rozprawa doktorska na temat przymusowych migracji i kulturowego przyswajania: Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta między 1945 a 2005 r. (2008, summa cum laude); projekt badawczy na temat historii kultury mobilności transnarodowej w Europie Środkowo-Wschodniej; od 2007 roku uczy historii Europy Wschodniej na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Franfurcie nad Odrą; wykłady i pobyty badawcze w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Republice Czeskiej i Rosji.

Życiorys (w języku niemieckim)

Dziedziny badań naukowych

Historia kultury Polski i Czechosłowacji w XIX i XX wieku, przymusowe migracje w Europie XX-go wieku, procesy przyswajania kulturowego w regionach przygranicznych Europy, zmiany gospodarcze i kulturowe poprzez innowacje w mobilności w Europie Środkowo-Wschodniej, historia stosunków polsko-niemieckich oraz czesko-niemieckich.

Współpraca badawcza z:
Migration, Identity, and State, Washington University in St. Louis
Phantomgrenzen in Ostmitteleuropa, Centre Marc Bloch in Berlin
Tensions of Europe Network

 

Wybór ważniejszych publikacji
 • Między Stettinem a Szczecinem. Metamorfozy miasta 1945-2005, Poznań 2013, s. 466.
  Niemieckie wydanie: Zwischen Stettin und Szczecin. Metamorphosen einer Stadt von 1945 bis 2005, Wiesbaden 2010, s. 423.

 • DX-Nr. 7150 und der Waffenstillstand im Äther [DX-nr 7150 i rozejm w eterze], [w:] Stille Revolutionen: Die Neuformierung der Welt seit 1989, opr. K. Kucher, G. Thum, S. Urbansky, Frankfurt am Main i New York 2013, s. 187-196.

 • The Royal Prussian Eastern Railway (Ostbahn) and its Importance for East-West Transportation [Królewsko-pruska Kolej Wschodnia (Ostbahn) i jej znaczenia dla transportu wschód-zachód], [w:] Eastern European Railways in Transition. Nineteenth to Twenty-First Centuries, opr. R. Roth i H. Jacolin, Surrey (Ashgate) 2013, s. 117-127.

 • Archäologie lokaler Identitäten. Schichten der Erinnerung in Stettin seit 1989 [Archeologia lokalnych tożsamości. Warstwy pamięci w Szczecinie po 1989r.], [w:] Osteuropa 2013, z. 63/8, s. 19-33

 • Kolej Wschodnia na przestrzeni dziejów. Podróż z Berlina do Królewca, [w:] Zeszyty naukowe. Nowa Marchia – prowincja zapomniana – wspólne korzenie, 2011, z.9, s. 88-103.

 • Eisenbahn und Grenzüberschreitung. Die Königlich Preußische Ostbahn und ihre Bedeutung für die Kontakte zwischen Preußen und dem Russländischen Reich 1848-1914. Umrisse eines Forschungsprojekts [Kolej i przekraczanie granicy. Królewsko-pruska Kolej Wschodnia i jej znaczenia dla kontaktów między Prusami a Imperium Rosyjskim w latach 1848-1914], Berichte und Forschungen. Jahrbuch des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa 2010, z. 18, s. 241-247.

 • Szczecin`s Identity after 1989: A Local Turn [Tożsamość Szczecina po 1989 r.: local turn], [w:] Cities after the Fall of Communism. Reshaping Cultural Landscapes and European Identity, opr J. J. Czaplicka, N. Gelazis i B. A. Ruble, Baltimore i Washington 2009, s. 305-334.

 • Der Zentralfriedhof Stettin. Spiegelbild des Gedächtnisses einer Stadt [Cmentarz centralny Szczecina. Odbicie pamięci miasta], [w:] Partner oder Kontrahenten? Deutsch-polnische Nachbarschaft im Jahrhundert der Diktaturen, opr. M. Schmeitzner i K. Stokłosa, Berlin 2008, s. 93-104.

 • K. Bernhardt i J. Musekamp, 1945-ein Bruch? Stadtplaner in Stettin und Szczecin [Rok 1945 rokiem rozłamu? Urbaniści w Stettin i w Szczecinie], Nordost-Archiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte, N.F., 2006, z. 15, s. 38-59.

 • Brno/Brünn 1938-1948. Eine Stadt in einem Jahrzehnt erzwungener Wanderungen [Brno/Brünn w latach 1938-1948. Miasto w dekadzie przymusowych migracji], Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2004, z. 53, s. 1-45.

Spis publikacji (spis w języku niemieckim)

Stypendia i wyróżnienia
 • Stypendium badawcze im. Geralda D. Feldmana fundacji im. Maxa Webera do badań w Polsce, we Francji oraz w Rosji (2013-2014)

 • Stypendium naukowe Fundacji Volkswagena na Washington University w Saint Louis/Missouri (2012-2013) (Post-doctoral Fellowship in the Humanities)

 • Profesor wizytujący DAAD na University of Texas at Austin (2011) (DAAD Visiting Assistant Professorship)

 • Naukowa Nagroda Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne prace doktorskie (2008)

 • Stypendium doktoranckie Fundacji ZEIT (2003-2006) (ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius)

 • Stypendium badawcze Centrum Kulturoznawczego dla Doktorantów i Habilitantów (2004) (Kulturwissenschaftliches Zentrums für Doktoranden und Postdoktoranden)

Członkostwo
 • Verband der Osteuropahistorikerinnen und -historiker e.V. (VOH)
  (Stowarzyszenie Historyków Europy Wschodniej)

 • Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES)
  (Stowarzyszenie Studiów Slawistycznych, Wschodnioeuropejskich i Euroazjatyckich)

 • Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde e.V. (DGO)
  (Niemieckie Stowarzyszenie Studiów Wschodnioeuropejskich)

 • International Association for Railway History (rada administracyjna)
  (Międzynarodowe Stowarzyszenie Historii Kolejowej)

 • Fundacja ZEIT Ebelin und Gerd Bucerius, sieć absolwentów

 • Gemeinschaft für studentischen Austausch in Mittel- und Osteuropa e.V.
  (Stowarzyszenie Wymiany Studenckiej w Europie Środkowej i Wschodniej, GFPS e.V.)

 • Instytut Historii Stosowanej we Frankfurcie nad Odrą
  (Institut für angewandte Geschichte - Gesellschaft und Wissenschaft im Dialog e.V.)