Banner Viadrina

Konferencja GAL e.V.

Informacje ogólne o GAL e.V.

Gesellschaft für Angewandte Linguistik e.V. (GAL e.V.) jest językoznawczym, politycznie niezależnym stowarzyszeniem, które zostało założone w 1968 roku i które ze swoimi 1.000 członkami należy do największych językoznawczych stowarzyszeń w obszarze niemieckojęzycznym.

Celem GAL e.V. jest przyczynienie sie do rozwoju badań w zakresie lingwistyki stosowanej na wszystkich jej obszarach oraz wymiana i upowszechnianie wyników badawczych. Ponadto GAL e.V. podtrzymuje łączność między działalnościami i inicjatywami mającymi na celu badanie i optymalizacje procesów komunikacyjnych, nauki językow i nabywania  językow zarówno w codziennych jak i zawodowych obszarach zastosowania

Sekcje GAL e.V.

Sekcje GAL e.V. reprezentują merytoryczne punkty ciężkości w obszarach badań lingwistyki stosowanej. Ich liczba i struktura są stale dopasowywane do aktualnych rozwojów. Obecnie istnieje podział na następujące sekcje:

• lingwistyka komputerowa

• komunikacja fachowa

• badania konwersacji

• gramatyka i gramatykografia

• komunikacja międzykulturowa

• leksykografia

• dydaktyka mediów i umiejętność korzystania z mediów

• komunikacja medialna

• wielojęzyczność

• lingwistyka migracji

• fonetyka

• socjolingwistyka

• dydaktyka językow obcych

• lingwistyka tekstu i stylistyka

• translatoryka

Dalsze informacje znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej GAL e.V.: http://www.gal-ev.de/.