Banner Viadrina

Konferencja GAL e.V.

Workshop

Workshop „Język bez barier 2“

Temat bezbarierowej komunikacji jest przedmiotem badań zarówno translatoryki jak i lingwistyki komputerowej. W ramach warsztatu, który odbędzie się 25. wrzesnia 2015r., eksperci z obydwu dziedzin będą dyskutować między innymi na następujące tematy:

- Gdzie znajdują sie punkty styczności między translatoryką i lingwistyką komputerową w kontekście badań nad bezbarierową komunikacją? Jakie inne formy komunikacji opierają się, podobnie jak bezbarierowa komunikacja, na silnie regulujących ingerencjach?

- Jak translatoryka i lingwistyka komputerowa mogą od siebie profitować w badaniach nad bezbarierową komunikacją i innymi formami regulowanej komunikacji?

- Rozwój w dziedzinie bezbarierowej komunikacji często wywodzi się z praktyki i jest dopiero pózniej teoretycznie badany i weryfikowany. Jakie problemy niesie za sobą taka metoda? Kontrolowana, techniczna komunikacja jest natomiast często opracowywana przez fachowców. Czego mogą te obydwie dziedziny się od siebie nauczyć?

- Jak mogą naukowcy z dziedzin translatoryki i lingwistyki komputerowej wcześnie wspierać praktyków z różnych dziedzin regulowanej komunikacji w rozwijaniu ich metod i narzędzi?

- Jaki wplyw ma wybór metod i technologii dla rozwoju produktów w dziedzinie kontrolowanej komunikacji na zawartość i jakość produktów końcowych?

Poza referatami planujemy poswięcić wystarczająco dużo czasu na dyskusje.

Konferencja zostanie przeprowadzona w kooperacji z Polskim Towarzystwem Lingwistyki Stosowanej (PTLS). Uczestnictwo referentów z Polski jest szególnie mile widziane.

Czas wygłaszania referatów to 30 Minut plus 15 minut na dyskusję.

Kontakt:

Sekcja Lingwistyka Komputerowa


Prof. Dr. Susanne Jekat
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
Angewandte Linguistik
Theaterstrasse 15 c
CH-8400 Winterthur
susanne.jekat[at]zhaw.ch

Sekcja Translatologia

Prof. Dr. Heike Elisabeth Jüngst
Hochschule für Angewandte Wissenschaften
Würzburg-Schweinfurt
Studiengang Fachübersetzen
Postadresse: Röntgenring 8
Besuchsadresse: Klinikstraße 14
D-97070 Würzburg
heike.juengst[at]fhws.de

Dr. Martin Kappus
Zürcher Hochschule für Angewandte
Wissenschaften
Angewandte Linguistik
Theaterstrasse 15 c
CH-8400 Winterthur
martin.kappus[at]zhaw.ch

Prof. Dr. Klaus Schubert
Universität Hildesheim
Institut für Übersetzungswissenschaft und 
Fachkommunikation
Universitätsplatz 1
D-31141 Hildesheim
klaus.schubert[at]uni-hildesheim.de