Banner Viadrina

Monologi polsko-niemieckie

 - Między kulturą, polityką a historią

3/6/8/9 ECTS

Seminar: BA/MA; BA Kulturwissenschaften-/ Kulturgeschichte-Vertiefung //

KGMOE Zentralmodul // MICS WM Culture, History and Societies in CEE //MEK WM Mittel- und Osteuropa als kultureller Raum

Dienstag, 11.15-12.45 Uhr, Ort: AM 205, Veranstaltungsbeginn: 10.04.2012

W chwili obecnej wydaje się, iż stosunki polsko-niemieckie są bardzo dobre. Jednak jeszcze nie tak dawno temu tak zwana „wojna kartoflana“ oraz spor o Centrum Wypędzonych stanowiły wyraźne bariery w politycznym dialogu między obydwoma państwami. Konflikty te mają swoje korzenie w historii obu państw i są nie tylko wynikiem ostatniej wojny światowej, lecz także dążeń pruskich i niemieckich rządow w drugiej połowie XIX wieku do świadomościowego i kulturowego zniemczenia Polakow, żyjących pod zaborami. Podczas seminarium będziemy mowić o aktualnych i historycznych wydarzeniach, ktore wyraźnie odzwierciedlają brak zrozumienia w kontaktach polsko-niemieckich, tak że mają one często charakter monologow. Na każde zajęcia przewidzane jest przygotowanie polskojęzycznego tekstu (ok. 10 stron), ktory będziemy omawiać od strony językowej i merytorycznej. Da to możliwość studentom, posiadającym dobrą znajomość języka polskiego (poziom: Zertifikat lub zaawansowana Oberstufe), do intensywnej pracy nad pogłębieniem i poszerzeniem swoich umiejętności językowych przy jednoczesnym zaliczeniu seminarium magisterskiego lub licencjackiego. Zaplanowany jest także wyjazd studyjny do Wrocławia.

Literatur: Polacy i Niemcy. Historia – kultura – polityka, Poznań 2003; Borodziej, Włodzinierz; Hahn, Hans-Hennig; Kąkolewski, Igor: Polska i Niemcy. Krotki przewodnik po historii sąsiedztwa. Federacja Polskich Domow Spotkań, Warszawa 1999; Kąkolewski, Igor: Słownik stereotypow i uprzedzeń polsko-niemieckich. Federacja Polskich Domow Spotkań, Warszawa 2000; Polska – Niemcy. Wojna i pamięć. Pod redakcją Jerzego Kochanowskiego i Beate Kosmala. Publikacje Polsko-Niemieckiej Wspołpracy Młodzieży. Warszawa / Poczdam 2009.
Leistungsnachweis: Referate, Essays.
Teilnahmevoraussetzungen: Polnische Sprachkenntnisse auf Niveau Oberstufe bzw. Zertifikat erforderlich.
Sprache: Polnisch