Banner Viadrina

Kierownik katedry

lehrstuhlinhaber ©Prof. Dr. Werner Benecke

Prof. dr Werner BeneckeGłówne tematy badań:
- historia Polski XIX i XX w.
- problematyka mniejszości narodowych
- historia społeczna i militarna Rosji w XIX w.