Banner Viadrina

Historia Kultury

Europejska Historia Kultury Nowożytnej
prof. dr Andreas Bähr
Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej
prof. dr Werner Benecke
Entangled History of Ukraine
prof. dr Andrii Portnov
Teorie Sztuki i Mediów
(Juniorprofessur)
prof. dr André Rottmann
Europejska Historia Najnowsza
prof. dr Claudia Weber
Porównawcza Historia Gospodarcza i Społeczna Europy
prof. dr Klaus Weber
Ochrona Zabytków

prof. dr Paul Zalewski

Historia urbanistyki i rozwoju przestrzennego
(profesura specjalna, we współpracy z IRS w Erkner)
Prof. Dr. Kerstin Brückweh
Dyktatura i Demokracja. Niemcy i Europa Wschodnia od 1914 roku do współczesności (profesura specjalna, we współpracy z ZZF w Poczdamie)
prof. dr Jan C. Behrends
Interdyscyplinarne Studia o Polsce w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce
prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast