Banner Viadrina

Historia Kultury

Katedra Sztuki i Teorii Sztuki
prof. dr Christoph Asendorf

Katedra Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej
prof. dr Werner Benecke
Katedra Historii Najnowszej
prof. dr Claudia Weber
Porównawcza historia gospodarcza i społeczna Europy
prof. dr Klaus Weber
Katedra Ochrony Zabytków

prof. dr Paul Zalewski

Katedra Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce
prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast