Banner Viadrina

Historia Kultury

Katedra: Historia Kultury Nowożytnej w Europie
prof. dr Andreas Bähr
Katedra: Dyktatury i Demokracji. Niemcy i Europa Wschodnia od 1914 roku do współczesności (profesura nadzwyczajna, we współpracy z ZZF w Poczdamie)
prof. dr Jan C. Behrends
Katedra Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej
prof. dr Werner Benecke
Katedra: Entangled History of Ukraine
prof. dr Andrii Portnov
Profesura juniorska Teorii Sztuki i Mediów
(Juniorprofessur)
prof. dr André Rottmann
Katedra Historii Najnowszej Europy
prof. dr Claudia Weber
Katedra Porównawcza Historia Gospodarcza i Społeczna Europy
prof. dr Klaus Weber
Katedra Ochrony Zabytków

prof. dr Paul Zalewski

Katedra Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce w Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce
prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast