Banner Viadrina

Przyszli studenci

Kierunek kulturoznawstwa powstał, jako próba interdyscyplinarnego rozpoznania kompleksowej tematyki obecnych czasów. Znajdujemy się u schyłku światowej dominacji „zachodu“, uznawanej przez dwa stulecia za oczywistość. Przeżywamy wzrost znaczenia kulturowego religii świata i produkujemy przemianę kultur naukowych przenikającą wszystkie obszary społeczeństwa.

Jednocześnie otwarcie Europy Środkowej i Wschodniej na zachód zapoczątkowało skomplikowane procesy przemian i transformacji w całej Europie, które spowodowały pojawienie się nowych form nowoczesności oraz nawiązań do regionalnych i narodowych tradycji. W czasach „zimnej wojny“ wystarczało pytanie „po której jesteś stronie?“. Dziś zostało zastąpione trudniejszym pytaniem „kim jesteś?“. Ernst Cassirer, filozof kultury udzielił na to pytanie o często zaklętą „tożsamość“ społeczeństwa, następującej odpowiedzi: „Współistnienie różnych form kulturowych nie wynika z ich wewnętrznej istoty, lecz z faktu posiadania wspólnego zadania“. Powyższe uwarunkowane historycznie i podstawowe zadania należy badać naukowo. Kierunek kulturoznawstwa stara się sprostać tym założeniom poprzez połączenie nauk humanistycznych i społecznych w swoich dyscyplinach – historii kultury, socjologii, literaturoznawstwa i lingwistyki.

Uniwersytet Europejski „Viadrina“ – co nie oznacza nic innego jak „ten, który położony jest nad Odrą“ – oferuje jako „miasto pomostowe“ Frankfurt pomiędzy Polską i Niemcami szansę poznania Europy jako idei, koncepcji i rzeczywistości historycznej i współczesnej. Ponieważ kontakt z innymi społeczeństwami następuje poprzez język, to wykształcenie kulturoznawcze wiąże się z dobrą znajomością języków obcych oraz gotowością odbywania pobytów zagranicznych.

Testimonial_2014-Pape_Sebastian_MG_5095 ©Heide Fest Pressestelle