Banner Viadrina

Studia

Kirthi Ramesh ©Alexander Klebe
Studia kulturoznawstwa charakteryzują się integracją badań i nauczania, innowacyjną i interdyscyplinarną strukturą studiów oraz międzynarodowym profilem. Uniwersytet Europejski Viadrina jest kameralnym uniwersytetem o rodzinnej atmosferze, gdzie indywidualna i osobista opieka naukowa jest jednym z istotnych elementów kształcenia. Dzięki dobrym warunkom opieki naukowej i niewielkim grupom seminaryjnym, studenci we Frankfurcie nad Odrą posiadają optymalne warunki do produktywnego nauczania i odkrywania nowych horyzontów oraz możliwości.

 

W ramach studiów na kierunku kulturoznawstwa wyróżniamy szeroko zakrojone studia I stopnia – bachelor oraz oparte na nich wężej wyspecjalizowane kierunki II stopnia – master. Na studiach Bachelor of Arts studenci wybierają dwie specjalizacje pomiędzy dostępnymi dyscyplinami:

  • historia kultury,
  • literaturoznawstwo,
  • lingwistyka i
  • porównawcze nauki społeczne.

 

Studenci uczęszczają na zajęcia wprowadzające do dyscyplin oraz pogłębiające wiedzę na ich temat. Ponadto programy nauczania obejmują seminaria o charakterze praktycznym, intensywne kształcenie językowe oraz różnorodne możliwości pobytów zagranicznych.

Cztery interdyscyplinarne kierunki na poziomie master:

  • historia kultury europejskiej,
  • międzykulturowa komunikacja,
  • studia społeczno-kulturowe oraz
  • historia Europy Środkowej i Wschodniej –

 

oferują możliwość pogłębienia tematyki kulturoznawczej wraz ze specjalizacją o charakterze praktycznym.

Oferta studiów wydziału kulturoznawstwa uzupełniana jest poprzez dalsze studia podyplomowe oraz uczestnictwo w programach współpracy międzynarodowej.