Banner Viadrina

Master of Arts
in European Studies

mes-Team-2022-klein ©Heide Fest

Zespół MES serdecznie wita na stronie Master of European Studies!


 Tabelle PL ©Margarethe Attula

Profil

Master of European Studies (MES) to wielojęzyczny, interdyscyplinarny kierunek studiów magisterskich na trzech wydziałach Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Studia umożliwiają wypracowanie interdyscyplinarnych i krytycznych poglądów na temat kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych przemian w Europie i Unii Europejskiej.

W ramach czterech centralnych dyscyplin – kultury, polityki, prawa i ekonomii – oferowane są zajęcia w wielu językach na różnych wydziałach uniwersytetu. Studenci pogłębiają swoją wiedzę w zakresie wybranych przez siebie dwóch z sześciu modułów (Rządzenie w Europie; Europejskie prawo gospodarcze; Migracja, etniczność, etnocentryzm; Miasto, region i granica w Europie; Kultura, historia i społeczeństwo w Europie oraz Polityka gospodarcza w Europie). Wybierając centralną dyscyplinę i dwa moduły studenci mają możliwość stworzenia własnego profilu studiów. W zależności od upodobań może mieć on bardziej dyscyplinarny lub interdyscyplinarny charakter.

Międzynarodowa specyfika studiów

Zajęcia na kierunku MES odbywają się przede wszystkim w języku niemieckim oraz dodatkowo w języku angielskim, francuskim i polskim. By wzmocnić międzynarodowy charakter studiów, studenci mogą skorzystać z sieci około 250 uniwersytetów partnerskich Viadriny i spędzić semestr za granicą. W szczególności osoby pasjonujące się językami obcymi mają szansę zdobyć Certyfikat Wielojęzyczności. Poza tym istnieje możliwość ubiegania się o miejsce w jednym z trzech programów dwudyplomowych studiów magisterskich oferowanych we współpracy z Uniwersytetem Bilgi w Stambule, Institut d’Etudes Politiques w Strasburgu oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Perspektywy

Absolwenci MES znajdują zatrudnienie m.in. w organizacjach pozarządowych, narodowych i międzynarodowych instytucjach edukacyjnych oraz fundacjach, instytucjach kulturalnych i politycznych, europejskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach, w instytucjach kształcenia politycznego, doradztwie politycznym oraz dziedzinach łączących gospodarkę i politykę. Tutaj można poznać niektórych naszych absolwentów.

W celu uzyskania dalszych informacji w języku polskim oraz dotyczących polsko-niemieckich dwudyplomowych studiów magisterskich prosimy zwracać się do Ruth Geiger.