Banner Viadrina

Wydział Kulturoznawstwa

SAP_Schwarz_Close ©Alexander Sasse Dekanat Kulturwissenschaften

Witamy

Wydział Kulturoznawstwa powstał jako próba interdyscyplinarnego rozpoznania kompleksowej tematyki obecnych czasów. Uniwersytet Europejski Viadrina – co nie oznacza nic innego jak „ten, który położony jest nad Odrą“ – oferuje jako miasto pomostowe Frankfurt pomiędzy Polską i Niemcami szansę poznania Europy jako idei, koncepcji i rzeczywistości historycznej i współczesnej.
Interkulturelle Germanistik (bachelor) - Nowy kierunek studiów.

Studia I stopnia – kulturoznawstwo (bachelor)
Nasze specjalizacje:
lingwistyka, socjologia, historia, literaturoznawstwo.

Studia II stopnia – Europeistyka, historia kultury,

literatura, socjologia.

Wymiana studencka – bachelor lub master. Szczegóły rekrutacji.