Banner Viadrina

Wydział Kulturoznawstwa

Wydział Kulturoznawstwa powstał jako próba interdyscyplinarnego rozpoznania kompleksowej tematyki obecnych czasów. Uniwersytet Europejski Viadrina – co nie oznacza nic innego jak „ten, który położony jest nad Odrą“ – oferuje jako miasto pomostowe Frankfurt pomiędzy Polską i Niemcami szansę poznania Europy jako idei, koncepcji i rzeczywistości historycznej i współczesnej.

Studia I stopnia – kulturoznawstwo (bachelor)
Nasze specjalizacje:
lingwistyka, socjologia, historia, literaturoznawstwo.

Studia II stopnia
Europeistyka, historia kultury,
literatura, socjologia.

Wymiana studencka
bachelor lub master.
Szczegóły rekrutacji.

Pol-Info-Tag ©giraffe
Polski Dzień Informacyjny
   *** 24/25.10.2018 ***
Zapraszamy do udziału:
to wszystko po polsku!

PROGRAM