Banner Viadrina

Badania

viadrina ©Heide Fest

W ramach profilu swoich badań, Wydział Kulturoznawstwa stara się podejmować aktualne problemy, dawać wyraz istotnym i innowacyjnym akcentom oraz rozwijać profil uniwersytetu badawczego. Z tego powodu badania i nauczanie są ze sobą ściśle powiązane zarówno w ramach kierunków studiów BachelorMaster, jak też studiów doktoranckich.

Studia doktoranckie finansowane przez DFG pod kierownictwem Anselma Haverkampa poświęcone są kulturoznawczym badaniom podstaw i umożliwiają realizację doktoratów na temat „lebensformen & lebenswissen“. Niewielkim programem doktoranckim prowadzonym przez sam wydział są badania „transnarodowych przestrzeni“, którym opiekują się kierownik katedry geografii społeczno-gospodarczej – Stefan Krätke oraz historyk Europy Wschodniej, Karl Schlögel.

Naturalnie jednym z elementów profilu Uniwersytetu Europejskiego jest „Europa“. „Europa“ jest często rozumiana jako otwarta i dynamiczna przestrzeń kulturowa. Spektrum sięga od „miast pomostów“ Frankfurtu nad Odrą z Viadriną i Słubic z Collegium Polonicum, do kulturalnego, politycznego i gospodarczego znaczenia w kulturach światowych, na rynku globalnym oraz w polityce światowej. Badania i związane z nimi nauczanie, rozciągające się pomiędzy tymi biegunami lokalności i globalności, koncentrują się na ponadgranicznych regionach Europy, stosunkach polsko-niemieckich, dynamice wschód-zachód w jednoczącej się Europie i zasadniczo na procesach transformacji, napięć i balansów pomiędzy rywalizującymi państwami narodowymi w trudnym procesie „europeizacji Europy“ poprzez idee, interesy i instytucje.