Banner Viadrina

Lingwistyka

Zastosowanie i Porównywanie Języka
prof. dr Konstanze Jungbluth

Zastosowanie Języka i Komunikacja Multimodalna
prof. dr Cornelia Müller
Multicultural Communication (Slavonic and English Linguistics and Language Use)
prof. dr Nicole Richter
Zastosowanie Języka i Migracja
prof. dr Britta Schneider
Media, Kultura i Komunikacja
(Juniorprofessur)
prof. dr Sarah Greifenstein