Banner Viadrina

Lingwistyka

Katedra Lingwistyki I: Lingwistyka Deskryptywna i międzyjęzykowa Lingwistyka Społeczna
prof. dr Konstanze Jungbluth

Katedra użycia języka i komunikacji multimodalnej
prof. dr Cornelia Müller
Katedra Zachowań Językowych i Lingwistyki Stosowanej
prof. dr Nicole Richter
Katedra Lingwistyki II: Lingwistyczne Badania Komunikacji i Mediów

prof. dr Hartmut Schröder
Katedra: Media, kultura i komunikacja
(Juniorprofessur)
prof. Sarah Greifenstein
Katedra użycia języka i migracja
(Juniorprofessur)
N.N.