Banner Viadrina

Lingwistyka

Katedra użycia języka i Porównawcze
prof. dr Konstanze Jungbluth

dr Philipp Krämer (zastępstwo)
Katedra użycia języka i komunikacji multimodalnej
prof. dr Cornelia Müller
Katedra Zachowań Językowych i Lingwistyki Stosowanej
prof. dr Nicole Richter
Katedra: Media, kultura i komunikacja
(Juniorprofessur)
prof. dr Sarah Greifenstein
Katedra użycia języka i migracja
(Juniorprofessur)
prof. dr Britta Schneider