Banner Viadrina

Literaturoznawstwo

Katedra Literaturoznawstwa; Literatury Zachodnieuropejskiej
prof. dr Andrea Allerkamp
Katedra Kultury popularne
prof. dr Daniel Illger
Katedra Niemiecko-Żydowskiej Historii Literatury i Kultury oraz Emigracji i Migracji
(Axel-Springer-Stiftungsprofessur)
prof. dr Kerstin Schoor
Katedra Literaturoznawstwa; Literatury Wschodnioeuropejskiej
prof. dr Annette Werberger
PD dr Sylwia Werner (zastępstwo w semestrze letnim 2023)