Banner Viadrina

Publikacje

 

W języku polskim ukazały się następujące publikacje w czasopismach i pracach zbiorowych:

Bitwa pod Kunowicami w pamięci niemieckiej i rosyjskiej, w: Benecke, W., Podruczny, G.: Kunersdorf 1759. Kunowice 2009. Studien zu einer europäischen Legende. Studium pewnej europejskiej legendy, Logos Verlag Berlin 2010, S. 133-151

Osadnictwo wojskowe na Kresach Wschodnich w latach Drugiej Rzeczpospolitej. Problematyka społeczno-historyczna, w: Korab, K.: Roczniki socjologii wsi, tom 28, rok 2007, Zakład Socjologii Wsi i Komunikacji Społecznej, Katedra Socjologii Wydział Nauk Humanistycznych SGGW, Warszawa 2007, S. 129-138

Polityka Gustawa Stresemanna a mnieszość ukraińska w Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1930), w: Studia Historyczne 45 (2002), S. 179-197

1000 lat historii, 1000 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa?, w: Magazyn polsko-niemiecki "Dialog" nr 96 (2011), S. 21-23

 

Lista publikacji w jęz. niemieckim