Banner Viadrina

Vita

 • od 2013 r. profesor katedry Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • od maja 2007 r. kierownik katedry fundacyjnej "Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej" Fundacji im. Gerda Buceriuca we Frankfurcie nad Odrą
 • 2006 przyznanie nagrody im. Wernera Hahlwega za pracę habilitacyjną
 • od semestru zimowego 2005/2006 wykłady i seminaria na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą
 • 2005 wykłady na Politechnice Drezdeńskiej i Uniwersytecie w Lipsku
 • 2004 habilitacja i nadanie venia legendi w dziedzinie historii Europy Wschodniej
 • 1997-2004 asystent naukowy w instytucie Europy Wschodniej na wydziale Historii Średniowiecznej i Nowożytnej na Uniwersytecie w Getyndze
 • 1997 doktorat
 • 1992-1997 pracownik naukowy w Instytucie Europy Wschodniej na wydziale Historii Średniowiecznej i Nowożytnej na Uniwersytecie w Getyndze
 • 1986-1992 studia historii średniowiecznej i nowożytnej, historii Europy Wschodniej oraz slawistyki na Uniwesytecie im. Jerzego Augusta w Getyndze
 • ur. w 1964 roku w Brunszwiku