Banner Viadrina

Inhaltsverzeichnis OderÜbersetzen No. 4

Inhalt/Spis treści

 

Editorial    4

 

Katya Andrusz: Albrecht Lempp: Memories    7

Werner Richter: Kräfte schaffen – zum Tod von Doreen Daume    20

 

Kunst des Übersetzens

Bolesław Leśmian: Dwoje ludzieńków    24

Karl Dedecius: Zwei Menschlein (Bolesław Leśmian)    25

Rainer Maria Rilke: Der Panther    26

Mieczysław Jastrun: Pantera (Rainer Maria Rilke)    27

 

Schwerpunkt: Wirksamkeit literarischer Übersetzung

Bernhard Hartmann: Podziękowanie    30

„Dwa filary egzystencji tłumacza to miłość do słowa, manifestująca się w intensywnych lekturach i w upartym poszukiwaniu właściwego słowa w języku docelowym, oraz świadomość rudymentarnej odmienności języków i kultur, która to poszukiwanie z jednej strony czyni koniecznym, a z drugiej ustawicznie je utrudnia. Interesującym aspektem pracy przekładowej jest to, że zajmowanie się tym, co obce, prowadzi niekiedy do pełniejszego zrozumienia tego, co własne.”

(przełożyła Anna Wziątek)

Justyna Górny: Tłumaczenia tłumaczki    33

Tekst jest subiektywnym spojrzeniem na moją pracę translatorską. W tłumaczeniach tekstów naukowych szczególne znaczenie ma kwestia terminologii – inne języki dostarczają nowych pojęć lub korygują zakresy znaczeniowe tych już istniejących. Tłumaczenia wzbogacają również polskie spojrzenie na historię o aspekty, które być może nie pojawiłyby się w pracach polskich badaczy, ponieważ są widoczne dopiero przy spojrzeniu z zewnątrz. Wspominam też o warunkach pracy (np. tłumaczenia towarzyszące projektom naukowym) i jej społecznej ocenie.

 

Miklós Győrffy: Thomas Bernhard na Węgrzech    39

(przełożyła Kinga Piotrowiak-Junkiert)

Miklós Györffy prezentuje stan węgierskiej recepcji twórczości Thomasa Bernharda, omawiając kulturowe i językowe konteksty tego fenomenu. Badacz, tłumacz i znawca kultury niemieckiej analizuje przyczyny „trudnej obecności” artysty, zwracając uwagę na zawiłości niemieckiej składni, biografię Bernharda i znikome zainteresowanie ze strony węgierskiego czytelnika. Miklós Györffy rekonstruuje poszczególne etapy procesu recepcji Bernharda, włącznie z mikroanalizami tłumaczeń wybranych powieści i dramatów. Autor usuwa własne zasługi na dalszy plan wypowiedzi, mimo że uznawany jest za jednego z najwybitniejszych znawców twórczości Bernharda.

 

Übersetzung als Erfahrung

Martin Pollack: Anmerkungen zur Situation der Übersetzer    56

Ryszard Turczyn: Wydawca – tłumacz, tłumacz – wydawca: razem czy osobno?    61

Jakub Ekier: Podziękowanie    69

Reiner Kunze: Laudatio    72

 

Im Gespräch

Sławomir Paszkiet: O sytuacji tłumacza literackiego, wysokich obcasach i sprzedaży pietruszki. Rozmowa ze Sławą Lisiecką i Zdzisławem Jaskułą    76

Markus Eberharter: Übersetzung im Widerstreit. Ein Gespräch mit Rolf Fieguth und Olaf Kühl    91

Interview mit Andreas Volk    102

 

Übersetzungsanalyse und Rezensionen

Karol Sauerland: Rozważania wokół komentarza Adama Lipszyca do eseju Zadanie tłumacza Waltera Benjamina    108

Maria Stolarzewicz: Filologiczne analizy Wagnerowskiej Tetralogii. Obserwacje i pytania    115

Ewa Walerich-Szymani: Oda Heidelberg Hölderlina – próba interpretacji    118

Jerzy Jarniewicz: Katena, czyli przekład w przeszłość wpatrzony    132

Carolin Piorun: Beschneidung. Die jüdischen Motive in Joanna Bators Sandberg    138

 

Translatorisches Lexikon

Edward Balcerzan: Autor i tłumacz. Zwoływanie wyobraźni    144

Jerzy Brzozowski: Abriss einer deskriptiven Poetik der Übersetzung (2)    154

(übersetzt von Markus Eberharter)

 

Neue Bücher, alte Bücher

=Janusz Rudnicki: Trzy razy tak!=

Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz: Buchstabieren Sie bitte    178

Janusz Rudnicki: Herr Rudniki geht ins Theater (ein Fragment)    182

(übersetzt von Inez Okulska und Michael Rudnicki)

 

Aus dem Archiv

Błażej Kaźmierczak: Artificem commendat opus, czyli zespoły akt Rolfa Fiegutha i Eugeniusza Wachowiaka w Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach    188

 

Aus der Werkstatt

=Werkstatt Alicja Rosenau=

Sabrina Janesch: Katzenberge (Fragmente)    198

Kocie Góry: (fragmenty)    199

(przełożyli: Anna Bielecka, Ewa Drozdowska, Paula Langer, Aleksandra Łysoń, Aleksandra Michelson, Róża Stasiełuk, Malwina Szczypta, Konrad Walerski)

Zyta Rudzka: Zimny bufet (fragmenty)    216

Kaltes Buffet (Fragmente)    217

(übersetzt von Barbara Samborska und Aleksandra Klecha)

Clemens Meyer: Die Nacht, die Lichter    236

Tej nocy, te światła    237

(przełożyła Inez Okulska)

Natasza Goerke: Katharsis    248

Katharsis    249

(übersetzt von Anna Zietek)

 

Chronik und Bibliographisches

Chronik    258

Tomasz Szubiakiewicz Deutschsprachige Titel in polnischer Übersetzung. Bibliographie 2012    264

Manfred Mack Polnische Literatur in deutscher Übersetzung 2012    285

 

Autoren und Autorinnen    289

Abstracts    298