Banner Viadrina

Konferencja GAL e.V.

Dyskusja panelowa

„Wielojęzyczność w regionach przygranicznych"

Celem publicznej dyskusji panelowej na temat wielojęzyczności w obszarach przygranicznych jest omówienie szans i wyzwań kontaktu językowego w róznych obszarach przygranicznych Niemiec.

Naukowcy i praktycy z obszarów przygranicznych z Polską, Czechami, Danią, Holandią i Francją będą dyskutować o stanie obecnym oraz o propozycjach rozwiązania problemów dotyczących w szczególności obszarów przygranicznych, w których znajomość i nauka języka sąsiada jest po obydwu stronach granicy asymetryczna.

W dyskusji wezmą udział między innymi:

  • Maria Bonner, Syddansk Universitet Sønderborg
  • Regina Gellrich, Sächsische Landesstelle für frühe nachbarsprachige Bildung
  • Ruud Halink, Talenacademie Niederlande
  • Martin Kujawa, Deutsch-Polnische Gesellschaft
  • Roland Marti, Universität des Saarlandes Saarbrücken
  • Albert Raasch, Universität des Saarlandes Saarbrücken
  • Achim Rabus, Universität Jena

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Wejście wolne.

Data: 24.09.2015, godz. 17-19
Miejsce: Kleine Aula, Collegium Polonicum Słubice