Banner Viadrina

Kulturoznawstwo (B.A.): Dyplom ukończenia studiów

Studia bachelor kończą się pracą bachelorską i zdaniem egzaminu ustnego, które uprawniają do noszenia tytułu zawodowego Bachelor of Arts.

Studia można kontynuować na Viadrinie lub innych uniwersytetach. Wydział Kulturoznawstwa oferuje następujące kierunki studiów masterskich.