Banner Viadrina

Kulturoznawstwo (B.A.): Języki obce

W ramach kształcenia języków obcych studenci i studentki opanowują dwa wybrane języki obce. Proces nauki języków obcych jest ważnym elementem studiów kulturoznawczych i dlatego nie stanowi warunku przyjęcia na studia. (nie dot. jęz. niemieckiego dla obcokrajowców)

Aktualna oferta kształcenia językowego znajduje się na stronach Centrum Języków Obcych.

W ramach studiów na Uniwersytecie Europejskim Viadrina, uwzględnia się także znajomość języków obcych nabytą przed podjęciem studiów lub w czasie pobytów zagranicznych.