Banner Viadrina

Kulturoznawstwo (B.A.): Aspekty interdyscyplinarne

Dzięki zaliczeniom na jednym z innych wydziałów Viadriny: Prawa lub Nauk Ekonomicznych, studiujący poznają wymogi interdyscyplinarnej współpracy na uniwersytecie.