Banner Viadrina

Kulturoznawstwo (B.A.): Podstawy

Studiujący poznają przedmiot, pytania badawcze, metody oraz rozwój kulturoznawstwa. Najważniejsze teksty kulturoznawcze są opracowywane, główne pojęcia i koncepcje poddawane pod dyskusję i wprowadzane w problematykę interdyscyplinarnych badań.