Banner Viadrina

Kulturoznawstwo (B.A.): Praktyki i wymiana studencka

Studiujący nabywają umiejętności praktyczne, mające duże znaczenie w rozpoczęciu pracy zawodowej:

Oprócz co najmniej czterotygodniowych praktyk zawodowych oraz trzymiesięcznego pobytu zagranicznego w formie praktyk lub studiów, należy ukończyć dwa obligatoryjne elementy kształcenia z zakresu wycieczek badawczych, seminariów projektowych lub zarządzania kulturą i projektami.

Uniwersytet Europejski posiada dużą sieć zagranicznych uniwersytetów partnerskich na całym świecie. Są to zarówno o partnerstwa w ramach Europejskiego Programu Mobilności Studentów "Life Long Learning" (kiedyś: Erasmus), jak też o różne formy współpracy z poszczególnymi uniwersytetami pozaeuropejskimi. Ponadto istnieją projekty współpracy z licznymi międzynarodowymi uniwersytetami partnerskimi poświęcone specyficznej tematyce, np. Program TIRES. Przy planowaniu i realizacji pobytów zagranicznych, studenci otrzymują wsparcie wydziału oraz Biura Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Europejskiego.