Banner Viadrina

Studia magisterskie
Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej

Oferta dydaktyczna

CP Brücke ©Heide Fest

Informację szczegółową dot. zajęć znajdą Państwo w komentowanym spisie wykładów Wydziału Kulturoznawstwa (w j. niemieckim).