Banner Viadrina

Studia magisterskie
Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej

Perspektywy

Kino und Marienkirche ©Heide Fest

Perspektywy zawodowe

Szeroka wiedza i dobra znajomość języków obcych umożliwiają absolwentom pracę w wielu segmentach rynku. Ukończenie studiów humanistycznych uprawnia do pracy naukowej, inną możliwością jest consulting do spraw Europy Środkowej i Wschodniej w dziedzinach oświaty, polityki, kultury bądź gospodarki. Możliwe miejsca pracy to: media (PR), działy personalne przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych, jednostki naukowe i badawcze, fundacje, wydawnictwa, muzea, biura planowania przestrzennego oraz inne sektory związane z kulturą.

     
Pomoc

Biuro Karier Uniwersytetu Europejskiego Viadriny (Career Center) oferuje poradnictwo dla studentów jeszcze podczas studiów i pomaga w znalezieniu zatrudnienia, odpowiadającego ich kwalifikacjom. Istnieją także programy pomocowe dla absolwentów, zamierzających prowadzić własną działalność gospodarczą. Podczas studiów można korzystać z programu stypedialnego Viadriny, który wspiera studentów zwłaszcza z Europy Środkowej i Wschodniej. Pomyślna aklimatyzacja studentów zagranicznych we Frankfurcie jest celem działalności Programu Patronackiego "Nieznajomi stają się przyjaciółmi" ("Fremde werden Freunde"). Stara się on o to, aby poznawanie Frankfurtu nad Odrą i Słubic oraz ich mieszkańców przebiegało w przyjaznej atmosferze. Dlatego Program Patronacki organizuje spotkania i pośredniczy w dialogu między zagranicznymi studentami i naukowcami a mieszkańcami obu miast i regionu.