Banner Viadrina

Studia magisterskie
Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej

Rekrutacja

Die Oder am Morgen, Sonnenaufgang, Oderbrücke ©Heide Fest

Kandydaci na studia magisterskie "Kultura i Historia Europy Środkowej i Wschodniej" muszą posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich pokrewnych kierunków (historia, socjologia, slawistyka itd.). Ponadto warunkiem przyjęcia na studia magisterskie jest znajomość języka niemieckiego jako obcego na poziomie DSH. Naturalnie kandydaci powinni interesować się sprawami Europy Środkowej i Wschodniej.

Informacje dotyczące terminów rekrutacji, imatrykulacji, opłat oraz trwania semestru (w j. niemieckim).